• Huyện ủy Kông Chro triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022
  • Quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 (*)
  • Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai: Đề xuất nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội

Huyện ủy Kông Chro triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

(GLO)- Sáng 5-7, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Kông Chro (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức Hội nghị lần thứ 9 (mở rộng) nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2022.

Quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 (*)

(GLO)- Lời Tòa soạn: Ngày 4-7, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai khóa XVI (nhiệm kỳ 2020-2025) đã tổ chức Hội nghị lần thứ 8 (mở rộng). Bế mạc hội nghị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên đã có bài phát biểu quan trọng. Báo Gia Lai trân trọng trích đăng.

Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai: Đề xuất nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội

(GLO)- Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai khóa XVI (mở rộng) diễn ra ngày 4-7 đã tập trung đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm, xác định nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2022; đồng thời cho ý kiến đối với việc thực hiện 2 nghị quyết của Tỉnh ủy liên quan đến công tác giảm nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số và bảo tồn, phát triển cây dược liệu. Nhiều giải pháp được đưa ra bàn thảo nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị đã đề ra.

.
Gia Lai: Số vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp giảm

Gia Lai: Số vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp giảm

(GLO)- Nhờ triển khai nhiều biện pháp đồng bộ, quyết liệt về công tác quản lý, bảo vệ rừng, đấu tranh ngăn chặn các hành vi vi phạm nên số vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai giảm đáng kể trong 6 tháng đầu năm 2022.

.