• Phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 vào ngày 31-1-2023
  • Đak Pơ: Tập huấn công tác văn phòng cấp ủy
  • Chư Păh: Ra mắt mô hình

Phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 vào ngày 31-1-2023

(GLO)- Nhằm tiếp tục triển khai quyết liệt, hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025, ngày 12-8, UBND tỉnh Gia Lai ban hành Công văn số 1804/UBND-KTTH về việc triển khai thực hiện Công điện số 698/CĐ-TTg ngày 4-8-2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Đak Pơ: Tập huấn công tác văn phòng cấp ủy

(GLO)- Ngày 11-8, tại Trung tâm chính trị huyện Đak Pơ, Huyện ủy Đak Pơ đã tổ chức hội nghị tập huấn công tác văn phòng cấp ủy năm 2022.

Chư Păh: Ra mắt mô hình "Điểm chữa cháy công cộng làng" đầu tiên của tỉnh

(GLO)- Sáng 11-8, UBND xã Nghĩa Hưng (huyện Chư Păh) đã phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC-CNCH) Công an tỉnh Gia Lai tổ chức ra mắt mô hình "Điểm chữa cháy công cộng làng Ea Lũh".

.
Phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 vào ngày 31-1-2023

Phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 vào ngày 31-1-2023

(GLO)- Nhằm tiếp tục triển khai quyết liệt, hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025, ngày 12-8, UBND tỉnh Gia Lai ban hành Công văn số 1804/UBND-KTTH về việc triển khai thực hiện Công điện số 698/CĐ-TTg ngày 4-8-2022 của Thủ tướng Chính phủ.

.