• Ia Pa thu ngân sách vượt 9,2% Nghị quyết năm 2022
  • Thực hành dân chủ cần phát huy hiệu quả trong thực tiễn
  • Kbang nâng cao chất lượng, chuẩn hoá đội ngũ cán bộ

Ia Pa thu ngân sách vượt 9,2% Nghị quyết năm 2022

(GLO)- Ngày 5-7, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) khóa XVIII (nhiệm kỳ 2020-2025) tổ chức hội nghị lần thứ 11 (mở rộng) nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022.

Thực hành dân chủ cần phát huy hiệu quả trong thực tiễn

Mới đây, tại kỳ họp thứ 3 khóa XV, Quốc hội đã bàn thảo, góp ý cho Dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở nhằm kịp thời thể chế hóa chủ trương "thực hành và phát huy rộng rãi dân chủ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ và vai trò chủ thể của nhân dân". Ðây được coi như một bước tiến mới, góp phần đẩy mạnh hiệu quả và chi tiết hóa Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 8/2/1998 của Bộ Chính trị về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Kbang nâng cao chất lượng, chuẩn hoá đội ngũ cán bộ

(GLO)- Nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ hiệu quả việc triển khai thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương, thời gian qua, huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) đặc biệt chú trọng công tác đào tạo nhằm chuẩn hóa đội ngũ cán bộ.

.
Gia Lai: Số vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp giảm

Gia Lai: Số vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp giảm

(GLO)- Nhờ triển khai nhiều biện pháp đồng bộ, quyết liệt về công tác quản lý, bảo vệ rừng, đấu tranh ngăn chặn các hành vi vi phạm nên số vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai giảm đáng kể trong 6 tháng đầu năm 2022.

.