.

Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai khóa XVI (mở rộng)

(GLO)- Ngày 4-7, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai khóa XVI đã tổ chức Hội nghị lần thứ 8 (mở rộng) nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm, xác định nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2022 và giải quyết công việc thuộc thẩm quyền.

.
.