.
.

(GLO)-  Cũng viết về tình yêu quê hương, đất nước, nhưng trong bài thơ "Vang bóng", Lê Thị Kim Sơn đã đem đến cho bạn đọc một cách nhìn mới đầy xúc cảm.

 

 

Minh họa: SAM
Minh họa: SAM

 

Nước non in bóng ngàn năm

Rạng ngời dải đất Việt Nam xanh ngời.

Bao nhiêu kiếp, bao nhiêu đời

Bao nhiêu xương máu, bao lời triệu quân.

Non sông bờ cõi vững chân

Sách trời in định, vững thân đất lành.

Dấu xưa còn bóng quách thành                                               

Người xưa còn lại sử xanh lưu truyền.

 

                                                             LÊ THỊ KIM SƠN

 

.