.
.

Hướng dẫn phòng vệ thương mại trong Hiệp định RCEP

Thứ Hai, 04/04/2022, 10:15 [GMT+7]
.

Bộ Công thương vừa ban hành Thông tư 07/2022/TT-BCT hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng vệ thương mại trong Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP).

 

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.


Theo Thông tư, cơ quan điều tra có nghĩa vụ thông báo bằng văn bản cho nước thành viên bị điều tra về việc nhận được hồ sơ yêu cầu điều tra chống bán phá giá ít nhất bảy ngày trước khi Bộ trưởng Công thương quyết định điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá.

Cơ quan điều tra có nghĩa vụ thông báo bằng văn bản cho nước thành viên bị điều tra về việc nhận được hồ sơ yêu cầu điều tra chống trợ cấp ít nhất 20 ngày trước khi Bộ trưởng Công thương quyết định điều tra áp dụng biện pháp chống trợ cấp. Khi có yêu cầu từ Chính phủ nước thành viên liên quan, cơ quan điều tra có nghĩa vụ cung cấp bản không bảo mật hồ sơ yêu cầu điều tra chống trợ cấp.

Về phương pháp tính toán biên độ bán phá giá: Khi tính toán biên độ bán phá giá theo quy định tại Nghị định số 10/2018/NĐ-CP, cơ quan điều tra phải tính gộp tất cả các biên độ riêng lẻ, dù có kết quả dương hay âm, vào biên độ chung của mỗi nhà sản xuất, xuất khẩu nước ngoài. Quy định không hạn chế quyền của cơ quan điều tra trong việc tính toán biên độ bán phá giá theo quy định tại Nghị định số 10/2018/NĐ-CP…

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ 8/5/2022.

 

Theo NDĐT
 

.