.
.

Gia Lai: Đẩy mạnh quảng bá hàng hóa, sản phẩm người tiêu dùng ưa thích

Thứ Sáu, 22/04/2022, 08:00 [GMT+7]
.

(GLO)- Ban Chỉ đạo thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh Gia Lai vừa  tổ chức hội nghị triển khai các nhiệm vụ năm 2022.

 

Ông Hồ Văn Điềm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh và ông Siu Trung-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh chủ trì hội nghị.

 

 Ông Hồ Văn Điềm-Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh-Trưởng Ban chỉ đạo Cuộc vận động phát biểu kết thúc hội nghị. Ảnh: Ngọc Anh
Ông Hồ Văn Điềm-Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo Cuộc vận động phát biểu kết thúc hội nghị. Ảnh: Ngọc Anh


Theo đó, tại hội nghị, chủ trì hội nghị đã thông qua dự thảo dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh; dự thảo Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh Gia Lai và thông qua các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022. Trong đó, thường xuyên tuyên truyền, vân động các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội về Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động gương mẫu đi đầu trong việc tiêu dùng hàng Việt Nam; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Khuyến khích, động viên người tiêu dùng Việt Nam ưu tiên sử dụng hàng Việt Nam. Rà soát, sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách hỗ trợ, nâng cao chất lượng hàng hóa dịch vụ chất lượng cao; phát triển doanh nghiệp và thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp. Bên cạnh đó, đẩy mạnh quảng bá, giới thiệu sản phẩm, hàng hóa Việt và các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trong nước, trong tỉnh được người tiêu dùng ưa thích…

Phát biểu kết thúc hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hồ Văn Điềm cảm ơn, ghi nhận và bổ sung các ý kiến tham gia góp ý của các thành viên Ban Chỉ đạo vào các dự thảo. Đồng thời, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam đề nghị trong thời gian tới các thành viên Ban Chỉ đạo cần tăng cường tuyên truyền vận động doanh nghiệp sản xuất hàng hóa chất lượng, uy tín; quảng bá sản phẩm trong và ngoài nước; các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo xác định nhiệm vụ, xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công; phối hợp với các đơn vị thành viên triển khai các nhiệm vụ theo quy chế…

 

NGỌC ANH

.