• Xuất nhập khẩu năm 2022 sẽ cán đích 700 tỉ USD
  • Thị trường xe đạp thể thao: Nhiều tiềm năng
  • Giá xăng quá cao so với thu nhập

Xuất nhập khẩu năm 2022 sẽ cán đích 700 tỉ USD

15 Hiệp định thương mại tự do (FTA) mà Việt Nam đã ký kết, đặc biệt, các FTA thế hệ mới sẽ tạo bước đột phá về thương mại, mang về thặng dư thương mại lớn trong năm 2022, tạo đà cho tăng trưởng cả giai đoạn 2022-2023.

Thị trường xe đạp thể thao: Nhiều tiềm năng

(GLO)- Bắt nhịp với phong trào xe đạp thể thao đang lên, mảng kinh doanh dịch vụ này được đánh giá là nhiều tiềm năng phát triển khi nhu cầu sử dụng tăng mạnh vì ngày càng được nhiều người yêu thích.

Giá xăng quá cao so với thu nhập

Tính về thu nhập bình quân đầu người, giá xăng tại Việt Nam so với nhiều nước đang ở mức quá cao. Thu nhập thấp, chi mua xăng cao

.
.