• Mang Yang tổ chức Hội thi Cán bộ giảng dạy chính trị giỏi năm 2022
  • Quán triệt các nghị quyết và tổ chức sinh hoạt chính trị chuyên đề
  • Hội nghị trực tuyến sơ kết Quy định số 105-QĐ/TW của Bộ Chính trị

Mang Yang tổ chức Hội thi Cán bộ giảng dạy chính trị giỏi năm 2022

(GLO)- Ngày 19-5, tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên huyện Mang Yang (tỉnh Gia Lai) UBND huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện tổ chức Hội thi Cán bộ giảng dạy chính trị giỏi năm 2022.

Quán triệt các nghị quyết và tổ chức sinh hoạt chính trị chuyên đề "Tự soi, tự sửa"

(GLO)- Ngày 17-5, Đảng ủy Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động (Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh) đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, Thường vụ Quân ủy Trung ương và sinh hoạt chính trị chuyên đề về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị với chủ đề "Tự soi tự sửa".

Hội nghị trực tuyến sơ kết Quy định số 105-QĐ/TW của Bộ Chính trị

(GLO)- Chiều 19-5, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc góp ý dự thảo Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Quy định số 105-QĐ/TW, ngày 19-12-2017 của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử (Quy định 105).

.
.