• Năm học 2022-2023, Trường THPT chuyên Hùng Vương tuyển sinh 13 lớp, 465 học sinh
  • Kéo dài thời gian năm học 2021-2022 trên địa bàn TP. Pleiku đến ngày 14-6
  • Gia Lai: Hơn 19.000 chỉ tiêu tuyển sinh vào các lớp đầu cấp

Năm học 2022-2023, Trường THPT chuyên Hùng Vương tuyển sinh 13 lớp, 465 học sinh

(GLO)- Ngày 17-5, Trường THPT chuyên Hùng Vương (tỉnh Gia Lai) có Thông báo số 40/TB-CHV về việc tuyển sinh vào lớp 10 chuyên và không chuyên năm học 2022-2023. Theo đó, năm học 2022-2023, nhà trường tuyển 13 lớp, 465 học sinh.

Kéo dài thời gian năm học 2021-2022 trên địa bàn TP. Pleiku đến ngày 14-6

(GLO)- Ngày 18-5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch ký ban hành Công văn số 980/UBND-KGVX về việc kéo dài thời gian năm học 2021-2022.

Gia Lai: Hơn 19.000 chỉ tiêu tuyển sinh vào các lớp đầu cấp

(GLO)- Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Gia Lai vừa giao tổng cộng 19.051 chỉ tiêu tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2022-2023 cho các trường phổ thông trực thuộc. Trong đó, lớp 10 có 17.921 chỉ tiêu, lớp 6 có 785 chỉ tiêu và lớp 1 là 345 chỉ tiêu.

.
.