.
.
(GLO)- Ngày 10-5, Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai có Công văn số 1406/VP-KGVX thông báo ý kiến của Trưởng ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh về việc đồng ý kế hoạch tiếp nhận và sử dụng 71.600 liều vắc Moderna do Viện Vệ sinh dịch tễ xin Trung ương phân bổ đợt 144 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi.
 
 
Theo đó, Trưởng ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh thống nhất với dự thảo Kế hoạch triển khai tiêm vắc xin phòng dịch Covid-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Thời gian hoàn thành tiêm trước ngày 20-5-2022.
 
Trưởng ban Chỉ đạo  giao Phó Giám đốc Sở Y tế-Phó Trưởng ban Chỉ đạo phòng-chống dịch và tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 của tỉnh ký ban hành Kế hoạch và chịu trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị, địa phương, đơn vị tổ chức tiêm chủng đảm bản an toàn, đúng quy định.
 
HÀ SỰ
 
.