.
.

Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng về tinh thần đại đoàn kết dân tộc

Thứ Bảy, 22/01/2022, 11:38 [GMT+7]
.
(GLO)- Sáng 19-1, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến Báo cáo viên Trung ương tháng 1-2022 và tổng kết công tác tuyên truyền miệng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy chủ trì hội nghị.  
 
 
Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tống Thới Mốc chủ trì hội nghị tại điểm cầu Gia Lai.
 
Sau chuyên đề “Tổng quan tình hình thế giới, hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước năm 2021; dự báo tình hình thế giới và nhiệm vụ công tác đối ngoại năm 2022” của Ban Đối ngoại Trung ương, hội nghị đã thông qua dự thảo kết quả công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên năm 2021. Nhìn chung, trong bối cảnh đại dịch Covid-19, toàn ngành Tuyên giáo và đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trên cả nước đã vượt qua rất nhiều khó khăn, thử thách để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2021, từ đó đóng góp không nhỏ vào thành công chung của ngành Tuyên giáo cả nước; tác động tích cực đến tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội; góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.
 
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Gia Lai. Ảnh: Phương Duyên
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Gia Lai. Ảnh: Phương Duyên
 
Theo đó, năm 2021, công tác tuyên giáo đã đạt nhiều kết quả khả quan như: Chủ động, tích cực tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tập trung thực hiện chất lượng, hiệu quả việc tổng kết, đánh giá công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên; xây dựng các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo phù hợp tình hình mới. Tích cực nâng cao chất lượng nội dung và đổi mới hình thức cung cấp thông tin phục vụ công tác tuyên truyền miệng, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của đội ngũ báo cáo viên các cấp; chủ động tham mưu các cấp ủy Đảng quan tâm xây dựng, bổ sung, kiện toàn, đào tạo, bồi dưỡng và thực hiện chế độ, chính sách đối với đội ngũ báo cáo viên.
 
Một số hoạt động nổi bật đã được đề cập tại hội nghị gồm: Thực hiện thành công Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; tiếp tục đổi mới hình thức, nâng cao chất lượng hội nghị báo cáo viên các cấp, các bản tin của Ban Tuyên giáo các cấp; phát huy hiệu quả app Thông tin Tuyên giáo; duy trì các hoạt động bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ báo cáo viên các cấp theo quy định… 
 
Năm 2022, Ban Tuyên giáo Trung ương xác định tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị cũng như mỗi cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền miệng. Cùng với đó tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng; tập trung xây dựng, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên nhiệt tình, trách nhiệm, có bản lĩnh vững vàng, tinh thông nghiệp vụ. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang-thiết bị theo hướng hiện đại; xây dựng chế độ thù lao phù hợp với tính đặc thù nghề nghiệp của báo cáo viên, tuyên truyền viên. Mặt khác, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện công tác tuyên truyền miệng.
 
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy đã biểu dương nỗ lực của toàn ngành Tuyên giáo và đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trên cả nước trong việc tích cực, chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đảm bảo hiệu quả tuyên truyền. 
 
Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh: Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cần bám sát hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong năm 2022; tham mưu cấp ủy xây dựng kế hoạch chỉ đạo, hướng dẫn, định hướng tuyên truyền, thực hiện nhiệm vụ chính trị; thông qua hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền miệng, các sinh hoạt thường kỳ của các tổ chức chính trị-xã hội góp phần phục hồi phát triển kinh tế, ổn định xã hội. Trong công tác tuyên truyền miệng năm 2022 cần lưu ý tuyên truyền sâu rộng về truyền thống lịch sử-văn hóa và cách mạng của dân tộc, lòng yêu nước, tự lực tự cường và tinh thần đại đoàn kết dân tộc; tuyên truyền, cổ vũ, động viên các cấp, các ngành, doanh nghiệp và Nhân dân vượt qua khó khăn, thách thức do đại dịch Covid-19. Bên cạnh đó, tổ chức các hình thức tuyên truyền phù hợp, sáng tạo, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng, thi đua yêu nước… 
 
Tại hội nghị, 15 tập thể và 5 cá nhân được Ban Tuyên giáo Trung ương khen thưởng có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên năm 2021. Gia Lai có 1 cá nhân được tặng bằng khen là ông Trần Đức Hùng-Giám đốc Trung tâm Thông tin Công tác tuyên giáo (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy).
 
LAM NGUYÊN 
 
.