.
.

Chư Prông học tập, quán triệt Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng

Thứ Tư, 18/05/2022, 14:05 [GMT+7]
.
(GLO)- Ngày 17-5, Huyện ủy Chư Prông (tỉnh Gia Lai) tổ chức chức Hội nghị cán bộ, đảng viên học tập, quán triệt Kết luận số 21 KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.
 
 
Toàn cảnh Hội nghị học tập, quán triệt Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Ảnh: Rơ Lan Viện
Quang cảnh Hội nghị học tập, quán triệt Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Ảnh: Rơ Lan Viện
 
Hội nghị đã quán triệt đến cán bộ, đảng viên những nội dung trọng tâm của Kết luận số 21 KL/TW ngày 25-10-2021 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; quán triệt Kế hoạch số 70-KH/TU ngày 31-3-2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 74-KH/HU ngày 5-5-2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy Chư Prông về thực hiện Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. 
 
Hội nghị được tổ chức nhằm sớm đưa kết luận của Trung ương, Kế hoạch thực hiện của địa phương vào cuộc sống; giúp các tổ chức cơ sở Đảng, cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc tính chất, tầm quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong tình hình hiện nay; trên cơ sở đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm chính trị, tinh thần tự giác, gương mẫu của từng cấp ủy Đảng, cán bộ và đảng viên trong việc thực hiện Kết luận; tạo chuyển biến rõ rệt, hiệu quả, thiết thực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; xác định rõ trách nhiệm, nhiệm vụ của các cấp, các ngành trong triển khai thực hiện Kết luận.
 
RƠ LAN VIỆN
 
.