.
.

Gia Lai: Bồi dưỡng lý luận chính trị cho 85 Đảng viên mới đợt 1 năm 2022

Thứ Tư, 20/04/2022, 13:29 [GMT+7]
.
(GLO)- Ngày 18-4, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Gia Lai tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng Lý luận chính trị cho Đảng viên mới đợt 1 năm 2022 bằng hình thức trực tuyến.
 
 
Lớp bồi dưỡng được Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức bằng hình thức trực tuyến. Ảnh: Lê Đại
Lớp bồi dưỡng được Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức bằng hình thức trực tuyến. Ảnh: Lê Đại
 
Tham gia lớp bồi dưỡng đợt này có 85 đảng viên đến từ các tổ chức cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh. Trong thời gian 6 ngày (từ 18 đến 23-4), các học viên tham gia lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới được tìm hiểu, nghiên cứu 10 chuyên đề về: Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh-nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; đường lối phát triển kinh tế-xã hội của Đảng; phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam, bảo vệ tài nguyên môi trường; tăng cường quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế; nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Xây dựng Đảng về đạo đức; phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.
 
Thông qua các lớp bồi dưỡng giúp học viên nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, tư tưởng vững vàng; tiếp tục khẳng định vai trò, trách nhiệm người đảng viên trên từng cương vị; vận dụng sáng tạo kiến thức đã học vào thực tiễn, phấn đấu trở thành đảng viên chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam.
 
LÊ ĐẠI
 
.