.
.

Chư Prông chú trọng công tác xây dựng Đảng

Thứ Sáu, 22/04/2022, 10:00 [GMT+7]
.
(GLO)- Những năm qua, Đảng bộ huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai) triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để củng cố các tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ), góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên.
 
 
Bí thư Huyện ủy Đinh Văn Dũng cho hay: Nhiều TCCSĐ đã phát huy vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở, lãnh đạo cán bộ, đảng viên và người dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên; thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn của địa phương, cơ quan, đơn vị. Công tác kết nạp đảng viên được cấp ủy các cấp quan tâm đúng mức; đội ngũ cán bộ, đảng viên ở cơ sở tăng thêm cả về số lượng và chất lượng. Đến nay, toàn huyện có 60 TCCSĐ (24 Đảng bộ cơ sở và 36 chi bộ cơ sở) với 272 chi bộ trực thuộc, trong đó có 210 chi bộ có chi ủy (chiếm 77,2%). Tính đến cuối năm 2021, Đảng bộ huyện có 4.331 đảng viên, trong đó, đảng viên dân tộc thiểu số là 1.259 người (chiếm 29,7%). Đặc biệt, cấp ủy các cấp đã tập trung củng cố, xây dựng tổ chức Đảng và kết nạp đảng viên ở những nơi có ít đảng viên; chăm lo phát triển đảng viên mới đối với cán bộ không chuyên trách ở thôn, làng, tổ dân phố.
 
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 7. Ảnh: Anh Huy
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Chư Prông lần thứ 7. Ảnh: Anh Huy
 
Ông Phạm Văn Xứng-Bí thư Đảng ủy xã Ia Drăng-cho hay: “Đảng bộ xã đặt mục tiêu phấn đấu kết nạp 10 đảng viên/năm. Tuy nhiên, hàng năm, Đảng bộ đều kết nạp vượt 1-2 đảng viên. Từ đầu năm đến nay, các chi bộ đã kết nạp được 7 đảng viên mới”. Bí thư Đảng ủy xã Ia Drăng cho rằng, để làm tốt công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên mới cần phải bám sát chỉ đạo, phát động phong trào thi đua, tạo điều kiện cho quần chúng ưu tú rèn luyện, tiến bộ. Qua đó, các chi bộ phát hiện những nhân tố tích cực trong đoàn viên, hội viên và bồi dưỡng, tạo điều kiện để họ phấn đấu vào Đảng. Cùng với đó, Đảng ủy xã chỉ đạo các chi bộ bám sát Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 6-7-2018 của Ban Tổ chức Trung ương để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.
 
Từ năm 2021 đến nay, Chi bộ làng Bak 2 (xã Ia Phìn) kết nạp được 3 đảng viên dân tộc thiểu số tại chỗ. Đối với làng có tới 88,5% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, trình độ, nhận thức của người dân còn nhiều hạn chế thì kết quả này thể hiện sự nỗ lực rất lớn của Chi bộ. Bí thư Chi bộ Bùi Văn Nhậm cho biết: “Trước hết, Chi bộ tập trung tạo nguồn, kết nạp đối với các chức danh ở làng như: Mặt trận, Phụ nữ, Nông dân, Đoàn Thanh niên… Đồng thời, Chi bộ giao các chi hội theo dõi, phát hiện, giới thiệu đoàn viên, hội viên ưu tú để xem xét, phân công đảng viên hướng dẫn, giúp đỡ”. Nói thêm về vấn đề này, ông Đào Quang Bình-Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Ia Phìn-đề cập: Tỷ lệ phát triển đảng viên của Đảng bộ luôn đạt 4%/năm. Đảng bộ hiện có 175 đảng viên tham gia sinh hoạt tại 13 chi bộ, trong đó có 8 chi bộ thôn, làng. Bên cạnh việc ưu tiên phát triển Đảng trong đoàn viên, thanh niên và lực lượng dân quân, hàng năm, Đảng ủy xã chỉ đạo các chi bộ rà soát những trường hợp đã tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học chưa có việc làm đang sinh sống tại địa phương để bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp Đảng và xem xét bố trí vào các chức danh phù hợp tại thôn, làng. Hiện địa phương đã bố trí 3/8 trường hợp vào làm việc bán chuyên trách tại xã.
  
 Trao quyết định kết nạp đảng viên tại Chi bộ làng Bak 2 (xã Ia Phìn). Ảnh: Anh Huy
Đại diện cấp ủy Chi bộ làng Bak 2 (xã Ia Phìn) trao quyết định kết nạp đảng viên. Ảnh: Anh Huy
 
Theo Bí thư Huyện ủy Đinh Văn Dũng, để tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên, Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các TCCSĐ tăng cường giáo dục, nâng cao nhận thức cho cấp ủy viên, đảng viên; nâng cao chất lượng nghị quyết, xác định đúng mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, chi bộ trong từng giai đoạn cụ thể, đảm bảo hướng ngắn gọn, rõ ràng, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ triển khai thành chương trình hành động cụ thể; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức và hình thức sinh hoạt chi bộ đảm bảo thiết thực, phù hợp với tình hình, nhiệm vụ cụ thể của từng loại hình.
 
Thực hiện nhất quán chủ trương bố trí trưởng thôn là đảng viên và nhất thể hóa chức danh bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, Đảng bộ huyện phấn đấu trong nhiệm kỳ 2022-2025 có 90% trưởng thôn là đảng viên, trong đó có 60% bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn. Về giải pháp trong thời gian tới, Bí thư Huyện ủy Chư Prông thông tin: Huyện ủy sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện quy trình giới thiệu đảng viên đủ năng lực, phẩm chất, uy tín đảm nhiệm vị trí trưởng thôn. Cùng với đó, đẩy mạnh công tác tạo nguồn, bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới, quan tâm đến đội ngũ trưởng thôn và lựa chọn, bố trí, giới thiệu đảng viên ứng cử các chức danh hoạt động không chuyên trách ở thôn, làng. 
 
ANH HUY
 
.