.
.

Kông Chro quán triệt các văn bản mới của Trung ương và Tỉnh ủy

Thứ Sáu, 25/03/2022, 17:29 [GMT+7]
.
(GLO)- Ngày 24-3, Huyện ủy Kông Chro (tỉnh Gia Lai) tổ chức 2 lớp học tập, quán triệt các văn bản mới của Trung ương và Tỉnh ủy cho cán bộ chủ chốt; trưởng, phó các cơ quan, ban ngành, MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội; Bí thư, Phó Bí thư các tổ chức cơ sở Đảng trên địa bàn huyện.
 
 
Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe lãnh đạo huyện triển khai, quán triệt Quy định số 50-QĐ/TW ngày 27-12-2021 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW ngày 12-2-2022 của Ban Tổ chức Trung ương về công tác quy hoạch cán bộ; các quy định về bảo vệ chính trị nội bộ; về đối tượng, tiêu chuẩn và phân cấp đào tạo lý luận chính trị.
 
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Phương Liên
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Phương Liên
 
Hội nghị cũng quán triệt Nghị quyết, Chương trình của Tỉnh ủy về phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, nhất là hạ tầng các vùng động lực của tỉnh đến năm 2030; chuyển đổi số tỉnh Gia Lai đến năm 2025; đẩy mạnh thu hút các nguồn lực đầu tư cho phát triển nông nghiệp, công nghiệp chế biến, công nghiệp năng lượng tái tạo và du lịch đến năm 2030; thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Gia Lai và Quy định số 457-QĐ/TU ngày 25-1-2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử.
 
 
AN PHÁT - PHƯƠNG LIÊN
 
.