.
.

Hưởng ứng cuộc thi viết chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Thứ Sáu, 25/03/2022, 14:29 [GMT+7]
.

(GLO)- Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ 2 năm 2022 do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản và Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp tổ chức.

 

 

Nhằm thiết thực hưởng ứng cuộc thi, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy có Công văn số 537-CV/BTGTU ngày 22-3-2022 đề nghị các cơ quan, đơn vị: Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh, Trường Chính trị tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội Nhà báo, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, Báo Gia Lai, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh và Thường trực các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc tổ chức tuyên truyền, giới thiệu về mục đích, thể lệ và nội dung, chủ đề cuộc thi đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Qua đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

 

Quang cảnh lễ phát động cuộc thi tại điểm cầu Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Ảnh nguồn dangcongsan.vn
Quang cảnh buổi họp báo phát động cuộc thi tại điểm cầu Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. (Ảnh nguồn dangcongsan.vn)


Theo đó Báo Gia Lai, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh tổ chức thông tin, giới thiệu rộng rãi các nội dung trọng tâm của cuộc thi trên các ấn phẩm Báo Gia Lai, sóng phát thanh, truyền hình tỉnh; các cơ quan, đơn vị, địa phương có hình thức phù hợp đăng tải về nội dung, thể lệ, đoạn phim giới thiệu cuộc thi trên trang, cổng thông tin điện tử, mạng xã hội của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương quán triệt, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, công chức, viên chức, người lao động tham gia viết bài hưởng ứng cuộc thi, nhất là đội ngũ cán bộ tuyên giáo, lực lượng vũ trang, giảng viên, giáo viên, phóng viên báo chí, hội viên Hội Nhà báo, đoàn viên, thanh niên… Bên cạnh những nội dung, chủ đề được gợi ý, khuyến khích các cơ quan, đơn vị, địa phương động viên các tác giả, nhóm tác giả nghiên cứu, tìm hiểu thực tiễn tình hình, kết quả, những cách làm hiệu quả trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn tỉnh để làm tư liệu, xây dựng các bài viết có chất lượng tham gia dự thi.

Bài viết dự thi gửi về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy qua hộp thư: [email protected]; các cơ quan, đơn vị, địa phương có trách nhiệm tổng hợp các bản in bài viết kèm theo báo cáo quá trình triển khai cuộc thi và tổng hợp kết quả dự thi theo mẫu gửi về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trước ngày 30-6-2022 để tổng hợp, rà soát, thẩm định về nội dung, hình thức trước khi gửi Ban tổ chức cuộc thi. Kết quả tham gia hưởng ứng cuộc thi được xem xét, tham khảo trong quá trình đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ địa phương, cơ quan, đơn vị trong năm 2022.    

 

ANH HUY

 

.